Bio

Láje. Význam: smečka psů, honící smečka, přeneseně chátra, sběř, sebranka, tlupa. (zdroj: prof.PhDr. Rudolf Kohoutek,CSc.)

Z větvitého podhoubí jihlavského podzemí se zrodil tento zhudebněný příběh lidského souboje s přírodou a prozření mysli uprostřed temného lesa. Stali jsme se tím, proti komu bojujeme, na území, kde je všechno dovoleno. Tím je les a náš smutek v kořenech stromů. „Přicházíme ze tmy“ (2017)

Láje změnili tvar a osazení smečky a započla cesta z lesa zpět za světlem v instrumentální podobě, jako podkres atmosféry a nálady. Nebylo třeba slov, cesta byla dlouhá a skončila náhle. Světlo jsme však nalezli. „Vracíme se za světlem“ (2022)

Láje. Meaning: pack of dogs, hunting pack, rabble, rascals, gang. (source: prof.PhDr. Rudolf Kohoutek,CSc.)

From wide spawn of Jihlava city underground comes this musical story of human encounter with nature and providence of mind in the middle of dark forest. We were changed to those ones, whose we are fighting against, on the territory, where everything is allowed. This is forest and our mourning in roots of trees. „Přicházíme ze tmy“ (2017)

Láje changed members of the wolfpack and its shape, so the journey from the forest back to the light again in instrumental form, as atmospheric underdrawing of the mood begun. No words were needed, journey was long and end up suddenly. But we’ve found the light. „Vracíme se za světlem“ (2022)